Jan Bubberman

Bubberman Training & Advies voor ondernemingsraden
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Organisatiewijzigingen
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

Opleider-Adviseur nodig voor uw ondernemingsraad?

Jan Bubberman is opleider/adviseur bij Bubberman Training en Advies voor medezeggenschapsorganen en specialist op het gebied van medezeggenschap. Gespecialiseerd op samenwerkingsprocessen en procesbegeleiding. Als adviseur is de begeleiding meer gericht op reorganisaties, fusies en/of overnames e.d. De achtergrond van Jan is socioloog. Jan is Master Teamrolmanagement en is gecertificeerd procesbegeleider.
Nevenactiviteiten:
  • bestuurslid Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP)
  • Ambassadeur Navigator Werkmethode (NVGTR)