Gebruikers voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor iedereen (hierna te noemen trainer of adviseur) die zich registreert op OR-trainers.nu. 

1. Doel van deze website
OR Trainers & Adviseurs is bedoeld om de zoektocht van OR-leden en ambtelijk secretarissen naar een geschikte en specifieke trainer, adviseur of cursus te vergemakkelijken.

Trainers kunnen via deze website eveneens hun open inschrijvingen (trainingen) bekendmaken aan potentiële deelnemers

2. Vermelding
Een inschrijving op de site OR Trainers & Adviseurs betekent dat de gegevens van de trainer of adviseur meegenomen worden in de zoekacties van de bezoekers van de site en verschijnen in een lijst afhankelijk van de selectie van de bezoeker en het abonnement van de trainer of adviseur. De trainer of adviseur heeft de mogelijkheid om zijn profiel, opleidingsinstituut en/of organisatie en activiteiten te vermelden op een persoonlijke pagina waar enkele of alle gegevens zichtbaar zijn, afhankelijk van het gekozen abonnement.

Via zijn eigen accountgegevens kan de trainer of adviseur de gegevens van zijn persoonlijke pagina zelf beheren, wijzigen of aanvullen.

3. Tarieven
Een vermelding op OR Trainers & Adviseur is geldig voor 6 maanden. De tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.

4. Aanmelding
Bij aanmelding maakt de trainer of adviseur zijn profiel op. Hierna volgt een bevestigings-/activatielink naar het door de trainer of adviseur opgegeven emailadres. Via ‘Login’ kan de trainer of adviseur inloggen, zijn profiel aanmaken en de facturatie- en machtigingsgegevens invullen. 

De trainer of adviseur heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren binnen 14 dagen na betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. OR Trainers & Adviseurs is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe storingen.

Een wachtwoord kan opnieuw worden opgevraagd  op de inlogpagina. Dit wordt verstuurd het opgegeven mailadres.

5. Betaling
Betalingen verlopen via een automatische incasso van het door de trainer of adviseur opgegeven bankrekeningnummer. De trainer of adviseur is verantwoordelijk voor de correct ingevulde betalingsgegevens.

Bij stornering van de betaling kan OR Trainers & Adviseurs het profiel van de trainer of adviseur direct deactiveren.

6. Contactberichten
De trainer of adviseur is verantwoordelijk voor het goed ontvangen van contactopnames via email van potentiële klanten. Hierbij is het van belang dat hij een goedwerkend emailadres opgeeft. Het is aan te raden om regelmatig de spambox na te gaan of gewenste berichten via OR Trainers & adviseurs site ook daadwerkelijk goed worden ontvangen. De trainer of adviseurs is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn emailadres.

7. Verlengen / stopzetten
De trainer of adviseurs ontvangt 35 dagen voor het verlopen van de inschrijving een bericht van OR Trainers & Adviseurs met een uitnodiging tot verlenging. De trainer of adviseur dient te bevestigen dat hij wenst te verlengen. Het nieuwe abonnement gaat dan in op de eerste dag na het verstrijken van de vorige einddatum.

De trainer of adviseurkan zelf het abonnement stopzetten via de knop ‘uitschrijven’ in hun eigen account. Binnen een termijn van 14 werkdagen zal het account worden gedeactiveerd. Een terugbetaling van de vermelding of een deel hiervan is niet mogelijk.

Na stopzetting of niet verlengen blijven de persoonlijke inloggegevens geldig gedurende 1 jaar. Hiermee heeft trainer of adviseur de mogelijkheid om zijn profiel opnieuw te activeren. Dit kan via het contactadres. De trainer of adviseur dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.

8. Gegevens
De trainer of adviseur kan met zijn inloggegevens gegevens op zijn persoonlijk profiel wijzigen of aanvullen. Alleen de trainer of adviseur en de beheerder van de website OR Trainers & Adviseur hebben toegang tot deze gegevens. OR Trainers & Adviseurs heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer OR Trainers & Adviseur van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden. OR Trainers & Adviseurs heeft het recht om het profiel onmiddellijk en definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het abonnementsgeld.

De trainer of adviseur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel en de juistheid hiervan. Teksten mogen niet overgenomen worden van derden.

9. Privacy
OR Trainers & Adviseurs zal de gegevens van de trainer of adviseur niet gebruiken voor externe commerciële doeleinden of verstrekken aan derden.

Met de inschrijving op de website OR Trainers & Adviseurs stemt de trainer of adviseur er mee in dat alle ingevoegde gegevens, uitgezonderd de facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en als gevolg hiervan raadpleegbaar zijn.

OR Trainers & Adviseurs maakt gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies om een goede dienstverlening te kunnen bieden. Voor het opvolgen van ons emailverkeer naar trainers en adviseurs maken we gebruik van tracking cookies.

10. Klachten en contact
Trainers en adviseurs kunnen door middel van het contactformulier suggesties, opmerkingen, problemen of klachten vermelden.
OR Trainers & adviseurs is in principe niet telefonisch bereikbaar.

11. Storingen
OR Trainers & Adviseurs is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden. Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. OR Trainers & Adviseurs is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor.OR Trainers & Adviseurs kan niet garanderen dat de website  te allen tijde beschikbaar is.

12. Wijzigingen
OR Trainers & Adviseurs heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit van de website. Ook de domeinnamen kunnen gewijzigd worden. OR Trainers & Adviseurs heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden en de tarieven van de abonnementen te wijzigen. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.

OR Trainers & Adviseurs is een project van OR-ondersteuning en wordt beheerd door OR-ondersteuning.