Placeholder

Arthur Hol

HRM College
  • Juridisch advies
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Personele regelingen
Neem contact op

Regisseur, procesbegeleider, katalysator, verbinder, aanjager, luis in de pels, pionier, inspirator, sparring partner, netwerker en meer.

Ik werk vanuit het Instituut voor Medezeggenschap. Wij richten ons op de waardengedreven organisatie waar ‘de bedoeling’ centraal staat, en niet de systeemwereld van de regels. Voor mensen die hieraan willen bijdragen, bieden wij diverse (een- en meerdaagse) workshops en cursussen over onderwerpen op het vlak van medezeggenschap van werknemers en cliënten.

Voor (leden van) ondernemingsraden, cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen, maar ook voor (ambtelijk) secretarissen, bestuurders, managers en Hr professionals.