Alberte te Brake

SBI Formaat
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Strategie & aanpak
Neem contact op

Bijdragen aan “goed werkgeverschap en goed werknemerschap”, dat inspireert mij

Morgen

Bijdragen aan “goed werkgeverschap en goed werknemerschap”, dat inspireert mij. Dat kan op veel manieren! Mensen verbinden zich aan arbeidsorganisaties, maar hoe zorg je dan dat die verbinding tussen medewerkers en de organisatie goed verloopt? Juist als het spannend wordt met organisatie wijzigingen en/of ingrijpende veranderingen vanuit de markt. Of als je groeit als organisatie, hoe zorg je strategie, structuur en cultuur voor goede samenwerking waar mensen goed kunnen werken?

Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Als trainer en adviseur ondersteun ik in organisaties groepen medewerkers en teams om daarin met kennis en kunde een goede rol in te nemen. Voor mij is daarbij goed overleg en het openstaan voor inbreng van anderen bij het nemen van beslissingen van belang.


Vandaag

De thema’s van HRM zijn voor mij bekend, juist in samenhang met de bedrijfsvoering van een organisatie. Daarnaast ben ik ook sterk in het begeleiden van groepen in hun team ontwikkeling. Dit kan binnen een team zijn, maar ook tussen partijen die met elkaar samenwerken.

Boeiend is het om veel voor de zorg sector te werken als ook opdrachten te doen in de profit sector.

Leuk om te vertellen dat het werken met de 4 raden voor mij inspirerend is om juist, vanuit ieders verantwoordelijkheid met elkaar samen te werken.

(Raden van Toezicht- Raden van Bestuur- Cliëntenraden en Ondernemingsraden)


Gisteren

Na mijn opleiding arbeids- & organisatie psychologie aan de Universiteit Utrecht en een post HBO opleiding bedrijfskunde heb ik in het P&O vak gewerkt en daarna het vak van trainer geleerd.

Het leertraject van SIOO heeft de start gegeven om mij verder te ontwikkelen in het organisatie advieswerk. Recent is daaraan toegevoegd dat ik gecertificeerd DISC trainer ben. Als trainer en adviseur ben ik breed inzetbaar bij verschillende maatwerktrainingen.