Alex Daems

SBI Formaat
  • Arbo en milieu

Morgen

Door mijn werk wil ik mensen motiveren om binnen hun werk mogelijkheden te benutten om mede-verantwoordelijkheid te nemen voor het arbobeleid. Belanghebbenden uitnodigen om in interactie met de ander het arbobeleid te ontwikkelen, tegen het licht te houden en waar nodig bij te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat arbobeleid door en voor belanghebbenden bijdraagt aan een gezonde organisatie en maatschappij.

Vandaag

Ik werk graag in industriële bedrijven en zakelijke dienstverlening. In deze branches wordt een relatief grote noodzaak van een veilige en gezonde werkomgeving ervaren. Enkele actuele thema’s waar ik me voor inzet zijn werkstress en duurzame inzetbaarheid.

Gisteren

Als arbo-adviseur wil ik me inzetten voor het (verder) ontwikkelen van arbo-beleid in organisaties. Hoe kun je de wettelijke verplichting invulling geven in organisaties? Hoe wordt dit beleid dynamisch en gedragen door belanghebbenden? Hoe kan arbo-beleid bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen en aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers?