Corry Oosterhoorn

Oosterhoorn Medezeggenschap
  • Basistraining OR
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

OR-en ondersteun ik op een praktische en resultaatgerichte manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Uitdaging is de OR bewust te maken van de aanwezige kwaliteiten en inzichten. Graag maak ik hierbij kennis met de bestuurder en stimuleer ik OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm. Tijdens de trainingen maak ik waar nodig gebruik van de principes van het creatief denken.Via samenwerkingsproject www.verkiezingenor.nl adviseer ik OR-en bij het verkiezingstraject. Als publicist ben ik o.a. verbonden aan het Praktijkblad voor de Ondernemingsraad. De artikelen die ik hiervoor schrijf staan ook op www.ornet.nl. Maar op mijn eigen site zijn ook artikelen te vinden. Mijn lijfspreuk: Als je altijd doet wat je deed, krijg je altijd wat je kreeg. Dus durf nieuwe uitdagingen aan te gaan!