Corry Oosterhoorn

Oosterhoorn Medezeggenschap
  • Basistraining OR
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling

OR-en ondersteun ik op een praktische en resultaatgerichte manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Uitdaging is de OR bewust te maken van de aanwezige kwaliteiten en inzichten. Graag maak ik hierbij kennis met de bestuurder en stimuleer ik OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en brainstorm. Tijdens de trainingen maak ik waar nodig gebruik van de principes van het creatief denken.Via samenwerkingsproject www.verkiezingenor.nl adviseer ik OR-en bij het verkiezingstraject. Als publicist ben ik o.a. verbonden aan het Praktijkblad voor de Ondernemingsraad. De artikelen die ik hiervoor schrijf staan ook op www.ornet.nl. Maar op mijn eigen site zijn ook artikelen te vinden. Mijn lijfspreuk: Als je altijd doet wat je deed, krijg je altijd wat je kreeg. Dus durf nieuwe uitdagingen aan te gaan!

Over Oosterhoorn Medezeggenschap:

Wij ondersteunen OR-en op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Het is voor ons een uitdaging de OR bewust te maken van de aanwezige kennis en kwaliteiten. Graag maken wij daarbij kennis met de bestuurder van de OR en stimuleren wij OR en bestuurder tot constructieve samenwerking en dialoog.

Uitgangspunten die wij hierbij hanteren:

Resultaatgericht, zo concreet mogelijk en toegespitst op de praktijk van de betreffende OR.
Geen lange presentaties maar werkvormen waarbij de OR na relevante informatieverstrekking zelf aan de slag gaat.
Hanteren van afwisselende en interactieve werkvormen, met ruimte voor ontspanning en humor.
De aanwezige kennis bij de deelnemers naar boven proberen te halen.
Het belang van medezeggenschap is interactief zijn met je omgeving, dus moedigen wij de OR hiertoe aan.
Zo mogelijk gaan we aan de slag met actuele thema’s uit de eigen organisatie.