Placeholder

Danella Zuidema

Danella Zuidema
  • Basistraining OR
  • Juridisch advies
  • Organisatiewijzigingen
  • Strategie & aanpak
Danella Zuidema is psycholoog. Ze werkt meer dan 25 jaar als trainer, voor ondernemingsraden en bestuurders, die de relatie met hun OR willen verbeteren. Gericht op de kernvragen van het team en met oog voor de mogelijkheden en bijdrage van iedere deelnemer. Vaak in coachende stijl, met afwisselende werkvormen en bij de leervraag passende methoden. Ze adviseert bij het vormgeven van nieuwe medezeggenschap en begeleidt veranderingsprocessen in de organisatie. Bij dreigend conflict brengt ze verschillende partijen met elkaar in gesprek. Ze beschikt over de kennis van organisatieontwikkeling, bedrijfskunde en medezeggenschapsrecht. Lid van de beroepsvereniging de BVMP.