Placeholder

Danella Zuidema

Danella Zuidema
  • Arbo en milieu
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Financiën
  • Internationale medezeggenschap
  • Juridisch advies

Danella Zuidema is psycholoog. Ze werkt meer dan 25 jaar als trainer, voor ondernemingsraden en bestuurders, die de relatie met hun OR willen verbeteren. Gericht op de kernvragen van het team en met oog voor de mogelijkheden en bijdrage van iedere deelnemer. Vaak in coachende stijl, met afwisselende werkvormen en bij de leervraag passende methoden. Ze adviseert bij het vormgeven van nieuwe medezeggenschap en begeleidt veranderingsprocessen in de organisatie. Bij dreigend conflict brengt ze verschillende partijen met elkaar in gesprek. Ze beschikt over de kennis van organisatieontwikkeling, bedrijfskunde en medezeggenschapsrecht. Lid van de beroepsvereniging de BVMP.

Over Danella Zuidema:

Ik werk voor organisaties, voor werkteams en ook voor de personen die iets willen veranderen aan hun werksituatie. Ik sluit graag aan bij klanten die eigen verantwoordelijkheid willen nemen en investeren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Afwisselend werk ik vanuit het oogpunt van de werknemer, de werkgever of de ondernemingsraad. Mijn klanten komen uit diverse sectoren, variërend van productiebedrijven, winkelketen en bouw, tot ziekenhuizen en zorginstellingen of onderwijs en overheid. Ik vind deze afwisseling zelf heel prettig. Het is verfrissend en verrassend wat je van de ervaringen van elders kunt leren.

Speciaal mijn aandacht hebben ondernemingsraden met bestuurders die de relatie met hun OR willen verbeteren. Belangrijke thema ’s hierbij zijn: Weten wat je kunt en wilt bereiken, samenwerken, invloed uitoefenen, praktisch en resultaatgericht werken, herkennen en ontwikkelen van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden.