David Krab

Kani Consultancy & Training Medezeggenschap
  • Basistraining OR
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

ZEGGENSCHAP IN MEDEZEGGENSCHAP

“ZEGGENSCHAP IN MEDEZEGGENSCHAP”

Meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van medezeggenschap aangevuld met een opleiding bedrijfskunde en een module arbeidsrecht vormen een goede basis om mijn kennis en ervaring in te zetten bij ondersteuning en training van jullie OR.

Elke organisatie is anders, elke OR is anders, daarom is bij mij ook elke training anders. Samen met de OR stellen we een opleidingsprogramma samen, zodat de behoefte van de OR maximaal tot zijn recht komt. Mijn kernwaarden zijn respect, sociaal, rust en kritisch waar je kritisch moet zijn. Ik hecht grote waarde aan structuur, samen met de OR stel ik dan ook jaarplannen op, geef ik je handvatten hoe op geordende wijze advies- en instemmingstrajecten aan te vliegen. Net opstartende OR-en begeleid ik met het schrijven van instellingsbesluiten, convenanten en een eerste OR-reglement en kan helpen bij het organiseren van de eerste verkiezingen. In alle gevallen verkies ik een praktische aanpak.

Voor mij is elk OR-vraagstuk een uitdaging. En voor elke uitdaging is een oplossing. Heb je als OR behoefte aan ondersteuning, leg mij dan het probleem voor en samen komen we er uit. Ik buig me over zowel procesmatige als inhoudelijke kwesties.

Mijn doel is om de OR op gelijkwaardige voet als het management mee te laten denken, mee te laten praten en mee te laten beslissen over de organisatie. Dat bedoel ik met Zeggenschap in Medezeggenschap!

Heb je een trainingsbehoefte, of zit je met een vraagstuk, bel of mail me dan geheel vrijblijvend.

David Krab
06 40 27 89 21
david.kani@hotmail.com

 

 

Over Kani Consultancy & Training Medezeggenschap:

Kani Consultancy & Training Medezeggenschap is in 2021 opgericht. Doelstelling van Kani is om ondernemingsraden met een specifiek vraagstuk te ondersteunen en het verzorgen van op maat gesneden trainingen.