Dirk Koops

SBI Formaat
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

Meebewegen in de snelle veranderingen met invloed, of het risico lopen de boot te missen

Morgen

Om in de wereld van morgen van toegevoegde waarde te zijn moeten organisatie en professionals nieuwe wegen vinden om hun doelen te bereiken en samen te werken. Van individuen vraagt dit flexibiliteit en zicht op je eigen bijdrage. Van organisatie vraagt dit controle los laten, heldere kaders scheppen en weten wat hun bestaansrecht is.

In de kern vraagt de organisatie van morgen medewerkers die zichzelf kunnen sturen en mee willen sturen op organisatie niveau. Teams worden daarmee steeds belangrijker, gesteund door dienend/faciliterend leiderschap. Oude structuren als de medezeggenschap moeten zichzelf daarbij opnieuw uitvinden: meebewegen in de snelle veranderingen met invloed, of het risico lopen de boot te missen.

Vandaag

Ik ben goed in het verbinden van mensen. Met hun eigen doelen en missie, met hun organisatie en de verschillende lagen in de organisatie. Ik help mensen om te reflecteren op hun gedrag, teams en groepen om samen te werken en organisaties om het beste uit hun mensen te halen. Dit doe ik soms in de rol van consultant, trainer en coach, maar ook in mijn bestuurlijke activiteiten. In al die rollen werk ik intuïtief en van daaruit verdiep ik mij in de inhoud. Ik werk graag in de zorg en in de zakelijke dienstverlening.

Gisteren

Na mijn studie bestuurs- en organisatiewetenschap ben ik als trainer/adviseur van ondernemingsraden gaan werken bij het SBI. Daarna heb ik als trainer persoonlijke effectiviteit bij Horizon training&ontwikkeling gewerkt, waarbij ik traineeships en professionaliseringstrajecten heb opgezet en uitgevoerd. De laatste twee jaar ben ik parttime verantwoordelijk geweest voor leren en ontwikkelen in een snelle groeiend software bedrijf en heb als zelfstandige opdrachten gedaan voor SBI Formaat op het gebied van medezeggenschap en vernieuwing van medezeggenschap.