Els Huisman

De Voort Advocaten | Mediators
  • Arbo en milieu
  • Internationale medezeggenschap
  • Juridisch advies
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen

Met gestrekt been erin of in goed overleg geschillen beslechten?

Els is specialist in medezeggenschap binnen de (semi-) publieke sector. Is bezig met een promotieonderzoek op dat gebied (politiek primaat). Werkt daarnaast op het snijvlak van het civiele recht, het bestuursrecht en het ambtenarenrecht. Met name in de zorgsector en sociale sector veel ervaring. Zij is tevens bedrijfskundige. Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.

 Els luistert allereerst goed naar wat haar cliënt daadwerkelijk wil bereiken. Ook als er een minimale kans van slagen is, duikt Els er vol in. Anderzijds schroomt zij niet om haar cliënt soms een spiegel voor te houden.

Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar zaken waarbij de overheid en politieke besluiten een rol spelen. Denk voor de expertise medezeggenschap dan aan (complexe) verandertrajecten en reorganisaties. In zulke trajecten komt de combinatie van haar juridische en bedrijfswetenschappelijke achtergrond goed van pas. Alle belangen in kaart brengen, slim inspelen op de wederpartij en de zaak in alle nuchterheid benaderen, kenmerken haar succesvolle aanpak. Voor Els is winnen een relatief begrip: een cliënt goed door een zaak heen loodsen kan soms ook winst betekenen.

In haar vrije tijd werkt Els aan haar proefschrift ‘Het primaat van de politiek binnen arbeidsverhoudingen in de publieke sector’. Startpunt is de arbeidsverhouding waarbij de rol van de overheid die van werkgever of bestuurder is. Een thema waar zij binnen de medezeggenschapspraktijk veel mee te maken heeft en dat voor velen ingewikkelde vraagstukken oplevert.

Werkervaring:

Expertises: - Ambtenarenrecht - Medezeggenschapsrecht - Overheid en bestuursrecht Aandachtsgebieden: - Medezeggenschapsrecht in de (semi) publieke sector - Individueel ambtenarenrecht - Verandertrajecten en reorganisaties in de (semi) publieke sector - Besluiten over vergunningverlening en handhaving in het ruimtelijk bestuursrecht - Besluiten in het sociaal domein Nevenfuncties: - Lid Raad van Commissarissen Provalu - Lid van de onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie Provincie Noord-Brabant - Lid Raad van Toezicht Het Werkt