Ellen Leijdekkers

SBI Formaat
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling

Morgen

Wanneer een OR zijn meerwaarde en kracht ontdekt, zijn mening weet te vinden en verwoorden, nieuwsgierig is naar beweegredenen voor besluiten, mee wil praten over strategisch beleid, contact met de achterban belangrijk vindt, moed heeft om moeilijke zaken aan te kaarten, meehelpt om de organisatie mooier te maken en het werk plezieriger, dan ben ik echt blij.

Vandaag

Mensen hierin trainen en coachen op een leuke, afwisselende en respectvolle manier met aandacht voor gevoel en resultaat vind ik belangrijk. Zowel in korte als langere leertrajecten. Ik kan me goed inleven maar ook prikkelen en uitdagen. Van saai hou ik niet (en jij?)

Ik heb veel klanten in de zorg. Daardoor ken ik het werk, de actuele thema’s en dilemma’s in deze sector goed. Uitstapjes naar andere sectoren vind ik stimulerend en leerzaam door de uitwisseling van ervaring en kennis. In het verleden heb ik veel managers getraind en in diverse medezeggenschapsorganen gezeten. Daardoor kan ik me goed verplaatsen in beide kanten van de overlegtafel, OR en bestuurder. Door mijn voorlichtingskunde achtergrond weet ik hoe belangrijk goede communicatie tussen OR en collega’s en is. Deze ervaringen komen me goed van pas in mijn werk met OR-en.

Gisteren

Opleidingen

Sociale Wetenschappen, Andragogiek , Universiteit Nijmegen

Voorlichtingskunde, Landbouwuniversiteit Wageningen

NLP practitioner en master, IEP Nijmegen,

Psychodrama,  Salomé-Finkelstein Arnhem

Organisatieontwikkeling, OVO Utrecht

Coachopleiding, School voor coaching Leiden

Creatief denken , COCD Leuven, België

Provocatief coachen, Jeffrey Wijnberg en IEP Nijmegen

Organisatiebrillen Kessels & Smit Utrecht

Deep Democracy practitioner level 4

Over SBI Formaat:

SBI Formaat is een kennisintensieve organisatie. Met training, nieuwe leervormen, coaching en advies zijn we in staat om mensen te activeren en uiteenlopende belangen te verbinden.

We helpen organisaties verantwoordelijkheid te delen en medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen. Zo vergroten we (mede)zeggenschap bij onze klanten en vergroten onze deelnemers hun vaardigheden, zowel op professioneel niveau als op de andere niveaus van hun leven.