Placeholder

Servaas Beunk

De Nieuwe Grens Trainingen
  • Basistraining OR
  • Juridisch advies
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling

Medezeggenschap is een spel, met spelregels.

Deze spelregels zijn echter niet altijd eenduidig en worden niet altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd. Het is een samenspel tussen de bestuurder / directie en de gekozen medezeggenschap. Hun rollen zijn verschillend, het belang is grotendeels hetzelfde: een goede organisatie. Dit is niet overal vanzelfsprekend, als trainer maak ik dit inzichtelijk.

Binnen medezeggenschap gaat het daarbij om vertrouwen, om kennis en kunde, om waarde.

Een OR moet, wat mij betreft, invloed kunnen hebben, anders moet je er mee stoppen. De invloed moet de OR grotendeels uit zichzelf halen. Visie, kennis, gedrevenheid zijn hier sleutelwoorden voor om het medezeggenschapsspel met succes te kunnen spelen.  Tijdens mijn trainingen werk ik hier het liefst aan. De kennis komt grotendeels uit de wetboeken. Het gaat er bij mij vooral om dat je de wet leert toe te passen, en soms misschien ook aan te passen, om zo bewust keuzes te maken in het belang van organisatie en medewerkers. Als de OR op zo’n manier gesprekspartner wordt, dan komt de invloed ook mee. Visie komt gaandeweg, maar je moet wel tijd nemen om er met elkaar over te spreken en regelmatig te toetsen. De gedrevenheid zie ik bij de meeste OR-en toenemen als er meer grip op de zaak komt.

Ik ben in de praktijk begonnen met 8 jaar OR-werk bij Rijksoverheid. Vanaf 2004 werk ik als trainer/ adviseur. Voor mij is de WOR is de basis van medezeggenschap, maar de OR en de bestuurder bepalen samen de rek. Tijdens trainingen speel ik graag in op de actualiteit en de wensen van de groep. Een programma zie ik dan ook vooral als leidraad, waar in onderling overleg vanaf kan worden geweken.

Bijzondere werkvormen.

Op het moment dat het mogelijk is ga ik graag naar buiten met het team, op de zogenaamde ‘Missietocht’. Wandelen biedt, voor velen, onvermoede mogelijkheden om verder te komen in groepsprocessen en denkpatronen. Zeker als het gaat om de missie en visie, over waar je heen wilt met het bedrijf, hoe je met elkaar zou willen werken, dan is het “in beweging komen” een goede werkvorm. Dit kan een uurtje, een dagdeel maar ook in een 2-daagse. De manier van werken passen we dan gewoon aan.

‘Belbin in het Fort, een teambeleving’ is een andere werkvorm. In samenwerking met Fort Pannerden (in Doornenburg) bied ik een dagdeel Belbin. Hierin zit een analyse via Interplace (zelfanalyse + 360 graden feedback), de real life game ‘Elements’ in Fort Pannerden (met observatie) en een bespreking ervan met het team. Een ‘normaal’ dagdeel rondom Belbin ligt natuurlijk ook in de mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie hierover op  www.denieuwegrens.nl