Placeholder

Marcel Reijnen

De Pijl medezeggenschap
 • Basistraining OR
 • Juridisch advies
 • Organisatiewijzigingen
 • Strategie & aanpak

Gerichte OR ondersteuning

Een ondernemingsraad staat niet los in de organisatie, maar is er een onderdeel van. De OR is voor mij dé raadgever van de directie. Medezeggenschap begint voor mij bij het nadenken over de doelen van jullie organisatie en wat de OR daaraan kan bijdragen. De strategische en bedrijfskundige discussie kortom. Daaruit komen de andere discussies voort. De relatie met de bestuurder is hierin ook heel belangrijk en ik streef ernaar ook de bestuurder bij de ontwikkeling van de OR te betrekken, dan wel ook de bestuurder in zijn relatie met de OR te ontwikkelen.

Een effectief raadgever

Om een effectief raadgever te zijn, als OR, zijn de volgende elementen belangrijk:
 • De OR heeft een visie op de onderneming en op zijn rol in de onderneming;
 • De OR heeft inhoudelijke kennis van de onderwerpen waarover hij adviseert;
 • De OR-leden werken constant aan een goede relatie met elkaar en met de directie;
 • De OR betrekt zichzelf tijdig bij de belangrijkste vraagstukken;
 • Op basis van visie en kennis bepaalt de OR doelen en een strategie om die doelen te bereiken;
 • Het moet niet bij strategie en doelen blijven. Er moet ook gewerkt worden. De OR-leden doen dingen om resultaten te behalen;
 • De OR kent de regels van het spel, maar weet vooral hoe het spel gespeeld moet worden;
 • De OR zorgt ervoor gedragen te worden door de achterban;
 • De OR zorgt voor een goede relatie met de toezichthouder (RvC, RvT e.d.) en of het moederbedrijf;
 • De OR heeft lef.