Dik Sanders

DWS Training
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

DWS Training 'Resultaat door doen'

Dik Sanders / DWS training

“Het is mijn missie om samen met directie en medewerkers te werken aan een gezonde organisatie. Een positieve werkomgeving waar doelstellingen worden gehaald en mensen met plezier werken.”

Ik ben Dik Sanders, bijna 2 meter energie en een positief bevlogen mens. In trainingen hou ik er graag de vaart in, dat doe ik door een praktische en energieke aanpak. Ik denk in mogelijkheden. Zie wat er wel kan, in plaats van moeilijkheden. Door van een afstand naar een situatie te kijken leg ik verbindingen, wat helpt om tot een passend resultaat te komen.

Wat voor mij het belangrijkst is, is dat je doet waar je goed in bent. Dat je gelooft in wat je doet en dat je wordt uitgedaagd om je talenten in te zetten. Ik weet het, dit klinkt als een stel open deuren. Toch is dit waar ik voor sta. Ga je met plezier naar je werk, dan is mijn doel behaald.

“Mijn hart ligt bij mensen, die willen bijdrage aan zinvol werken. Mensen die iets willen betekenen voor hun organisatie en de collega’s!”


OR thema’s

Als ondernemingsraad zijn er een aantal belangrijke thema’s waar je regelmatig mee te maken hebt. Denk aan: WOR, relatie bestuurder, prioriteiten stellen, vergaderen, onderhandelen, communicatie achterban, verkiezingen en ga zo maar door.

Training

“Doordat ik mijn gedrag verander, verandert er wat bij de ander.” Dat is ook waar het in trainingen om gaat. Zicht krijgen op je gedrag, opdoen van nieuwe kennis, leren van vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten. In een training kan elk OR-thema aan de orde komen.

Coaching DB

Zoek je meer intensieve begeleiding dan kan coaching passend zijn. Gedurende een korte periode loop ik met je mee en geef ik je op opbouwende wijze feedback en handige tips.

Manier van werken

Mijn doel is om goed aan te sluiten bij jullie leerwensen en ontwikkelingsbehoeften. Maar ook bij de organisatie waarin jullie werken. Elke begeleiding van een OR start met een kennismaking en intake. In de intake onderzoeken we waar jullie vraag ligt. Ik maak een opzet voor een training of coaching. Aan de hand van een op maat gemaakt programma gaan we na akkoord aan de slag. Je krijgt altijd mij als trainer en als de opdracht daar om vraagt werk ik samen met vakgenoten, specialisten en/of acteurs.

Een begeleiding kan starten met een DISC-analyse: een handige methode die helpt om je eigen rol en manier van communiceren helder te krijgen. Praktisch gezien houdt het in dat alle OR-leden een vragenlijst invullen. Met de scores krijg je zowel de individuele rollen en communicatiestijlen, als die van de gehele OR helder. Kortom, je krijgt een duidelijk startplaatje of nulmeting van je OR waarmee je praktisch aan de slag kunt.

Scenario-denken gebeurt vaak op directieniveau. DWS Training heeft deze prachtige methodiek vertaald voor de OR, zodat je als OR aan de slag gaat met het creëren van een mogelijke toekomst. “Hoe ziet onze organisatie er uit over 10 jaar? En wat voor impact heeft dat op onze organisatie en medewerkers?” Dit heeft als resultaat dat je leert om van een afstand naar je organisatie te kijken. Dat geeft overzicht en daardoor krijg je inzicht. En dat kan bijdrage aan een passende strategie van de OR!

 

 

Werkervaring:

Werkervaring
• Zelfstandig trainer, coach en adviseur bij DWS Training, 2011 – heden
• Manager en senior trainer SBI Training & Advies, 2007-2011
• Trainer en adviseur sport & gedrag NSA (Waarden en Normen in de Sport) - 2001-2006
• Trainer en jongerenwerker bij de Dominicanen (klooster) in Huissen, 1998-2000
• Programmamaker Cultuur en Godsdienst televisie o.a. bij NCRV, 1994-2001
• Mentor in de jeugdzorg en werkzaam met 'moeilijk’ opvoedbare jongeren, 1989-1994