Placeholder

Huub Brinkhof

Haagse Beek organisatieadvies B.V.
  • Arbo en milieu
  • Basistraining OR
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Teamontwikkeling
Neem contact op