Huub Brinkhof

Haagse Beek organisatieadvies B.V.
  • Arbo en milieu
  • Basistraining OR
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

Waar onderstroom en bovenstroom bij elkaar komen, daar ligt invloed!

Ik werk ruim tien jaar bij Haagse Beek. Ik begeleid ondernemingsraden met het uitgangspunt dat verbeteringen in de organisatie beginnen bij de betrokkenheid van medewerkers. Ik richt mij op begeleiden van de OR bij ‘cultuur’-veranderingstrajecten, samenwerkingsverbanden, intervisie, creatief denken, mediation (bemiddeling) en coaching. Medezeggenschap in publieke sector: Rijk, provincies, gemeentelijke overheid, beleids- en uitvoeringsorganisaties. Ik luister naar wat OR-professionals mij vertellen. Het goede gesprek bevordert de weg naar oplossingen. Hier komen onderstroom en bovenstroom samen. Door kritische vragen te stellen maak ik het OR-leden niet altijd makkelijk, maar vinden ik help ze wel de oplossingen te bedenken die nodig zijn om echt verder te komen. Daarom doe ik dit werk met plezier!

Werkervaring:

Trainer, (team)coach, mediator (Management consulting Erasmus+, coaching NOBCO, mediation MfN/ADR, SIOO Bedrijfskunde, SPH)