Placeholder

Laura van Hofwegen

InMedezeggenschap
Neem contact op

Na enige jaren met de voeten in de OR-klei wil ik mijn kennis en ervaring nu ook professioneel inzetten door mijzelf aan te bieden voor (ambtelijke)ondersteuning en advies. Het echte trainingswerk, evenals de intensieve adviestrajecten, laat ik vooralsnog graag aan allerlei deskundige mz-professionals over.

Ik ben toetsdeskundige, gespecialiseerd in toetsing van taal en met sterke analytische vaardigheden. Momenteel werkzaam bij Cito voor de eindexamens Fries in het voortgezet onderwijs en tevens enthousiast lid van de Ondernemingsraad in de functie van secretaris. Daarnaast: nu en dan uitvoeren van onderzoek naar o.a. de relatie tussen toetsen of examens en het Europees Referentiekader (ERK).

Eerder heb ik gewerkt als toetsdeskundige op onder meer het gebied van Nederlands als Tweede Taal (NT2) en laaggeletterdheid.

Neerlandicus (specialisatie taalbeheersing) / Taalwetenschapper (specialisatie NT2).