Placeholder

Maarten de Winter

Maarten de Winter
  • Arbo en milieu
  • Organisatiewijzigingen
Neem contact op

Een nieuw Arboproces kan werkdrukbalans meetbaar maken en borgen. Het proces is beschreven in een wetenschappelijk tijdschrift. Implementatie hiervan kan de impasse rondom werkdruk in kennisorganisaties doorbreken. Organisaties kunnen hiermee de waarde voor klanten, medewerkers en partners verbeteren. Maarten biedt ondernemingsraden een kennismaking met de mogelijkheden om de werkdruksituatie met dit Arboproces te onderbouwen, bespreekbaar en oplosbaar te maken.