Chrétien Sarton

Sarton Training & Advies
  • Internationale medezeggenschap
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

Ik vind dat veel organisaties effectiever kunnen functioneren. Hieraan bijdragen is mijn passie. De medezeggenschap is mijn aangrijpingspunt. Ik train en adviseer ondernemingsraden, WOR-bestuurders en HR-functionarissen om te komen tot respectvolle medezeggenschap tussen gelijkwaardige overlegpartners. Mijn trainingen kenmerken zich door inhoud en interactie, mijn adviestrajecten door expertise en respect.

Kernwoorden in mijn trainingen: invloed uitoefenen, interactie, actieve werkvormen, groepsbesluitvorming, teambuilding, onderhandelen, organisatiekunde, veranderkunde, financieel beleid, HR-beleid, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, sociaal plan.

Kernwoorden in mijn adviestrajecten: fusie, overname, reorganisatie, samenwerking, juridische aspecten, financiële aspecten, organisatorische aspecten, HR-aspecten.