Tineke Visser

TienOpleidingen
  • Arbo en milieu
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

Verbindend, enthousiasmerend en resultaatgericht

Tineke Visser heeft ruime ervaring als teamleider, trainer, adviseur medezeggenschap . Zij ontwerpt trainingen, verzorgt diverse workshops voor ondernemingsraden, traint, adviseert en coacht groepen op het gebied:
• ARBO &RI&E
• Besluit Medezeggenschap Defensie ( BMD).
• Conflicten & mediation
• Communicatie
• Projectmatig werken
• Wet en regelgeving Wet op Ondernemingsraden (WOR) en PVT en BMD
• Teambuilding en teameffectiviteit

Zij treedt ook op als dagvoorzitter op congressen en schrijft voor ORnet.

Werkervaring:

Vanaf 2018 Eigenaar TienOpleidingen
2018-2020 Docent aan de Haagse Hoge School, communicatieve en management vaardigheden,
2003-2018 Teamleider, trainer en adviseur medezeggenschap bij het CAOP

Over TienOpleidingen:

De positie van uw ondernemingsraad versterken?
Wilt u een betere onderlinge samenwerking binnen uw ondernemingsraad, uw advies positie versterken of een effectieve communicatie met de achterban? Door individuele begeleiding of groepstraining van Tienopleidingen werkt u aan uw kennis, onderlinge commitment, enthousiasme en verbondenheid binnen het team en/of de ondernemingsraad.