Tineke Visser

TienOpleidingen
5
(5 review)
  • Arbo en milieu
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

Verbindend, enthousiasmerend en resultaatgericht

Tineke Visser heeft ruime ervaring als teamleider, trainer, adviseur medezeggenschap . Zij ontwerpt trainingen, verzorgt diverse workshops voor ondernemingsraden, traint, adviseert en coacht groepen op het gebied:
• ARBO &RI&E
• Besluit Medezeggenschap Defensie ( BMD).
• Conflicten & mediation
• Communicatie
• Projectmatig werken
• Wet en regelgeving Wet op Ondernemingsraden (WOR) en PVT en BMD
• Teambuilding en teameffectiviteit

Zij treedt ook op als dagvoorzitter op congressen en schrijft voor ORnet.

Werkervaring:

Vanaf 2018 Eigenaar TienOpleidingen
2018-2020 Docent aan de Haagse Hoge School, communicatieve en management vaardigheden,
2003-2018 Teamleider, trainer en adviseur medezeggenschap bij het CAOP

Ervaringen van anderen

Diamant-groep

18-04-2024

Tineke is een trainer, die met gemak schakelt naar de behoefte van de groep en daarnaast toch de doelen van de dag haalt. Ze houdt…

Ikazia Ziekenhuis

18-04-2024

Tineke Visser geeft al jarenlang trainingen voor de OR en deze verlopen naar tevredenheid. Ze kan heel goed en flexibel inspelen op de behoefte van…

ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid

18-04-2024

Tineke is een zeer deskundige trainer. Zij speelt goed in op wat er leeft in de groep en is een meester in het schakelen en…

DJI - Penitentiaire Inrichting Lelystad

18-04-2024

Tineke is een vakvrouw met veel ervaring die ze deelt en overbrengt tijdens de trainingen. Zij heeft daarnaast ook oog voor de individuele OR-leden en…

ondernemingsraad cluster Dienstverlening (gemeente Rotterdam)

18-04-2024

Ik ervaar Tineke als een deskundige trainer en heel prettig om mee samen te werken. Ze is vriendelijk en rustig maar toch ook energiek en…

Over TienOpleidingen:

De positie van uw ondernemingsraad versterken?
Wilt u een betere onderlinge samenwerking binnen uw ondernemingsraad, uw advies positie versterken of een effectieve communicatie met de achterban? Door individuele begeleiding of groepstraining van Tienopleidingen werkt u aan uw kennis, onderlinge commitment, enthousiasme en verbondenheid binnen het team en/of de ondernemingsraad.