Inge Telting

Regie op Veranderen
 • Basistraining OR
 • Internationale medezeggenschap
 • Organisatiewijzigingen
 • Strategie & aanpak
Neem contact op

Inge Telting is gespecialiseerd in medezeggenschap, veranderkunde, reorganisaties en personeelsbeleid.

Veranderkundige met een medezeggenschapshart,
Medezeggenschapskundige met een veranderkundige kijk.

Arbeids- en Organisatie psycholoog met een liefde voor Medezeggenschap.
Bruggenbouwer, kan makkelijk schakelen tussen alle partijen in de organisatie: van werkvloer tot boardroom.
Onderzoekend, confronterend, met gevoel voor de politieke context.
Op zoek naar achterliggende de belangen en afgestemd op de ambities en het vermogen van de deelnemers.
Pragmatische oplossingen op maat. Op zoek naar knoppen en hendels in plaats van sloten en grendels’.

Mijn thema’s

 • Participatie, draagvlak en Medezeggenschap
 • Van Personeelsbeleid naar Human Resource Management: strategie, beleid, implementatie en inrichting,
 • Personele consequenties bij fusies, integratietrajecten en reorganisaties,
 • Besturingsvraagstukken: besturen, toezicht en verantwoording,
 • Regie en procesmatige begeleiding bij complexe verandertrajecten,
 • Large Scale Intervention-technieken,
 • Coach op procesgevoeligheid, tactiek en lef om het meest effectief veranderingen tot stand te brengen en invloed uit te oefenen.