Placeholder

Ton Kappen

Ton Kappen adviseur medezeggenschap
  • Communicatie
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Als OR-lid heeft u ervoor gekozen mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over uw organisatie.
Als bestuurder wilt u dat uw medezeggenschapsorgaan constructief bijdraagt aan de doelstelling van uw organisatie.
Beide heeft u ambitie ten aanzien van (mede-)zeggenschap. Ambitie kan uw acties betekenis geven.
Neemt u de tijd om uw ambitie te verwoorden in duidelijke taal, zodat uw acties daadwerkelijk betekenis krijgen?

Soms heeft u een klankbord met ervaring en kennis nodig om uw ambitie te toetsen. Ik kan u mijn kennis, ervaring en tijd aanbieden om samen met u te sparren over de toekomst van uw medezeggenschap.