Placeholder

Laura Monden

Mondig Training en Advies
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Mijn specialiteiten liggen op het gebied van samenwerken, communicatie en praktisch werkenMijn passie bij groepen die zich bezighouden met participatie, medezeggenschap, arbeidsverhoudingen, zoals ondernemingsraden en vakbonden. Het in beweging brengen van mensen is mijn passie. Beweging in mensen, teams en organisaties, vastgelopen overlegsituaties, in starre patronen en in hardnekkige overtuigingen. En letterlijk in beweging want ik houd niet van lang stilzitten. Ik zorg voor dynamiek en afwisseling. Want bewegen leidt tot actie, en actie is doen. Bij mij blijft het niet bij voornemens en goede bedoelingen alleen.