Placeholder

Lenny Oude Weme

WVM
  • Basistraining OR
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

We werken samen. Samen gaan we op zoek naar geschikte oplossingen in jullie specifieke situatie. Het resultaat is een coproductie; gericht op ontwikkeling van de medezeggenschap en jullie organisatie. Medezeggenschap levert een belangrijke bijdrage aan besluitvorming in organisaties. De praktische kennis van medewerkers is daarbij een waardevolle en nuttige invalshoek. met teams en ondernemingsradenvan inhoud naar inzichtsamen een bijdrage leverende dialoog voeren en besluitvorming stimulerenbezinnen, begrijpen & bewegen