Placeholder

Pety Toutenhoofd

Toutenhoofd - Training, Supervisie, Coaching & Conflictbemiddeling
  • Basistraining OR
  • Juridisch advies
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Organisatiewijzigingen
  • Strategie & aanpak

Ik werk als trainer, adviseur, supervisor, coach & mediator/ conflictbemiddeling, heb 18 jaar ervaring in medezeggenschapstrainingen. Daarnaast train ik teams, patiëntenverenigingen en inloophuizen. Kenmerkend: praktijkgericht, resultaatgericht, heldere en duidelijke aanpak. Ik vind het belangrijk dat ondernemingsraden zich zo ontwikkelen dat ze invloed kunnen uitoefenen in het overleg met de bestuurder en in de organisatieprocessen.