Placeholder

Saskia Reijnen

Pinq
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Neem contact op

Allround adviseur en trainer binnen de medezeggenschap. Publiceert in vakbladen en is auteur van verschillend boeken:
  •   Invloed op zelfsturing en veranderende rol van de OR
  •   OR en sociale media
  •   OR en slimmer vergaderen
  •   OR en achterban.
Vernieuwer vanuit visie, procesbegeleider en werkt enkel samen met topadviseurs en trainers in het werkveld.