Placeholder

Saskia Reijnen

Pinq
  • Basistraining OR
  • Communicatie
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Strategie & aanpak
  • Teamontwikkeling
Allround adviseur en trainer binnen de medezeggenschap. Publiceert in vakbladen en is auteur van verschillend boeken:
  •   Invloed op zelfsturing en veranderende rol van de OR
  •   OR en sociale media
  •   OR en slimmer vergaderen
  •   OR en achterban.
Vernieuwer vanuit visie, procesbegeleider en werkt enkel samen met topadviseurs en trainers in het werkveld.

Over Pinq:

Ik ben Saskia Reijnen en adviseer en train al meer dan 20 jaar ondernemingsraden in allerlei sectoren. Daarnaast ben ik opleider bij as-opleidingen en ornetacademy. Beweging creëren, daar word ik blij van. Vooral als het gericht is op de ontwikkeling van de rol van de medezeggenschap, passend bij de huidige tijd. Natuurlijk is een startende ondernemingsraad of PVT van harte welkom. Kortom, als duidelijk is wat de ambities zijn, gaan we samen aan de slag!