Steven Jellinghaus

Pallas advocaten
  • Internationale medezeggenschap
  • Juridisch advies
  • Medezeggenschapsstructuren en processen, vernieuwende medezeggenschap
  • Personele regelingen
  • Strategie & aanpak
Neem contact op

dr.mr. Steven Jellinghaus

Steven is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in Nederland. Als advocaat, arbiter, mediator, auteur en universitair docent aan de Tilburg University. Hij is gepromoveerd op harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Lid van diverse besturen, werkgroepen en commissies. Hij staat bekend om zijn ‘out of the box’-oplossingen. Hij is ook regelmatig toezichthouder bij maatschappelijke organisaties.

Pallas Advocaten is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingsraden. Naast scherp juridisch advies is ook voor onderlinge verhoudingen en strategie.

Zie voor volledige publicatielijst Steven Jellinghaus — Tilburg University Research Portal.

 

Werkervaring:

Sinds 1994 actief op dit werkterrein.

Expertises:
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Medezeggenschapsrecht
Sportrecht

Aandachtsgebieden:
Pensioenrecht
Corporate governance
Collectieve arbeidsverhoudingen

Nevenfuncties:
Partner Pallas advocaten
Universitair Docent/onderzoeker Tilburg University en diverse opleidingsinstituten
Lid van diverse arbitrage- en/of begeleidingscommissies
Lid van diverse redacties van vakbladen
toezichthoudende functies in het maatschappelijke werkveld