Training Wet op de ondernemingsraden

Training door: Jan Bubberman Datum: 13-06-2022 Locatie: Centraal in het land

De belangrijkste bevoegdheden worden in deze training behandeld:

  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Informatierecht
  • Initiatiefrecht
  • Bespreking van de Algemene gang van Zaken
Aanmelden