Organisatiewijzigingen

Fusies, reorganisaties en andere advies gerelateerde onderwerpen

  • Fusie & overname
  • Reorganisatie
  • Organisatie wijzigingen
  • Afdeling wijzigingen
  • Grote investeringen
  • Technologische wijzigingen

De WOR schrijft voor dat wanneer er een belangrijke organisatiewijziging wordt voorgestel, advies wordt gevraag aan de ondernemingsraad. 

Wanneer is er sprake van een organisatiewijziging en wanneer is deze `belangrijk`? 

In de praktijk wordt de ondernemingsraad over vrijwel alle wijzigingen van financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aard in de organisatie om advies gevraagd. Bijvoorbeeld bij

Het is niet altijd duidelijk wanneer een voorgenomen besluit belangrijk is. ‘Belangrijke’ besluiten kunnen besluiten zijn die:

Bij een ingrijpende wijziging als een fusie of een grote reorganisatie kunnen samen met de adviesvraag ook instemmingsplichtige zaken aan de orde zijn, zoals veranderingen in de arbeidsomstandigheden, eeen wijziging van het functiewaarderingssysteem of het opleidingsbeleid verandert. Bij een fusie moeten meerdere ondernemingsraden samen één nieuwe OR vormen. Daar ligt vaak een uitdaging bij de medezeggenschapsraad.

Grote wijzigingen, zoals een reorganisatie of een fusie, komen niet aan de lopende band voor. Een adviestraject over een grote reorganisatie is daardoor geen dagelijkse kost. Van de ondernemingsraad wordt bij een dermate groot traject extra inzet en kennis gevraagd. 

De ondernemingsraad moet zien het overzicht houdt het overzicht, over de vele taken die tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden zoals: overleggen met de bestuurders en wellicht ook met de vakbonden, de achterban informeren, scholen op het onderwerp, deadlines bewaken en het adviseren.

De trainer/adviseur

Een trainer, (juridisch) adviseur kan de ondernemingsraad helpen en begeleiden om het overzicht te houden. De trainer of adviseur weet exact waar de ondernemingsraad aan moet denken bij een organisatiewijziging en welke stappen er volgordelijk genomen moeten worden. Daarbij is de trainer of adviseur een grote steun in het proces en helpt de OR naar zijn advies toe te werken. 

Bijvoorbeeld door een werkwijze aan te dragen, te helpen bij het opstellen van een plan van eisen of onderhandelingscriteria vast te stellen of procesbegeleiding gedurende het adviestraject.

Grote wijzigen kunnen veel stress veroorzaken. Naast het overzicht, is het dus ook belangrijk de ondernemingsraad de kalmte bewaart. Ook hierin ondersteunt de trainer of adviseur de OR-leden.

Organisaties veranderen doorlopend. Soms is het verandertraject nog niet helemaal helder en wordt de ondernemingsraad uitgenodigd om deel te nemen in projectteams voor het verandertraject. Vroegtijdig betrokken raken is belangrijk, maar kent ook veel valkuilen. Een ervaren adviseur kan de ondernemingsraad helpen om van tevoren goede afspraken te maken over de rol van de OR gedurende het adviestraject.

Andere OR specialisaties