Personele regelingen

Beoordelingen, duurzame inzetbaarheid, scholing, personeelshandboek

Interne regelingen voor het personeel, zijn meestal de kern van het werk van de ondernemingsraad. Op het gebied van personeel heeft de ondernemingsraad de meeste invloed. Dit komt om de OR bij dit onderwerp altijd gebruikmaakt van het instemmingsrecht

In organisaties die onder een cao vallen, kan zelfs het overeenstemmingsrecht van kracht zijn. 

Afhankelijk van wat er in de COA, het arbeidsvoorwaardenreglement en/of ondernemingsovereenkomst, is bepaald vallen onder personele regelingen o.a.:

Veel van deze regelingen gaan over secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze hebben vaak betrekking op gezondheid en welzijn en hebben gevolgen voor de portemonnee van de medewerkers. 

Juist omdat de ondernemingsraad hier doorgaans veel invloed heeft door het instemmingsrecht (tenzij in een wet of cao anders is bepaald), is het verstandig om goed geïnformeerd te zijn. Zo kan de OR het belang van de organisatie en de medewerkers goed af te wegen. 

De ondernemingsraat moet zich goed kunnen verantwoorden als hij instemt met een regeling die voor de individuele medewerkers minder gunstig is, maar wel goed is voor de organisatie als geheel. Zo kan een organisatie in zwaar weer bijvoorbeeld kiezen voor bevriezen van de lonen. Als de OR daarmee instemt, is dat een enorme financiële teleurstelling voor al zijn collega’s. 

De ondernemingsraad moet de reden van een besluit om in te stemmen goed uitleggen. In dit voorbeeld, dat het kan betekenen dat de organisatie op termijn failliet gaat wanneer zij niet instemmen met loonbevriezing. 

De trainer/adviseur

Een trainer/adviseur kan de ondernemingsraad helpen om personele regelingen, en de systematiek en gedachten erachter, te doorgronden. Om vervolgens doordacht te kunnen reageren een instemmingsverzoek.

Als er onderhandelingen plaatsvinden tussen de ondernemingsraad en bestuurder, is het handig een ervaren onderhandelaar in te schakelen die de OR kan ondersteunen of de onderhandelingen namens hem kan voeren.  

Andere OR specialisaties