Teamontwikkeling

(Groepsdynamica, teambuilding)


Idealiter komen OR-leden uit alle ‘hoeken en gaten’ van de organisatie. 

Elk OR-lid heeft zijn eigen achtergrond, persoonlijkheid en kwaliteiten. Het gaat erom dat ieder tot zijn recht komt. Net als een sportteam, moet ook een OR-tream groeien en op elkaar ingespeeld raken. Teamontwikkeling vindt doorlopend plaats. Tijdens de OR-vergaderingen, bij het koffieapparaat en tijdens een training. 

Van een nieuwgekozen ondernemingsraad een goed functionerend team maken, is een uitdaging


In de OR heerst er geen hiërarchie, alle leden zijn gelijk. Schoonmaakpersoneel, verpleegkundigen, verkoopmedewerkers, beleidsmedewerkers of leidinggevenden, binnen de OR zijn alle leden gelijkwaardig aan elkaar. Dat is enerzijds de kracht en anderzijds de zwakte van een ondernemingsraad. 

De OR is een divers, gelijkwaardig en zelfsturend team, dit is enorm waardevol voor de organisatie.  Maar diversiteit is daarentegen ook tot de nodige strubbelingen leiden. De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen, maar hebben elkaar niet uitgekozen.
De OR-leden moeten in al hun verscheidenheid een krachtig team vormen, zonder hiërarchische leiding. 

Voorafgaand aan het samenstellen van de ondernemingsraad, is er niet gekeken of persoonlijkheden op elkaar aansluiten, of er een persoon bij zit met de juiste competenties om voorzitter te worden en er zijn nog geen sancties voor leden die de kantjes eraf lopen. Kortom: van een nieuwgekozen OR een goed functionerend team maken, is een uitdaging. 

Teamontwikkeling

De leden van een OR zijn allemaal specialisten op de inhoud. Zij weten als geen ander wat er speelt in de organisatie en zijn enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Als het de OR-leden niet goed lukt om een team te vormen, komt de medezeggenschap op inhoud niet goed van de grond. Dat levert frustratie op bij leden van de ondernemingsraad en als bij degenen die met het medezeggenschapsorgaan moeten samenwerken, zoals de directie, manager P&O en de directiesecretaris. 

Onderwerpen voor een training ‘teamwork’ kunnen zijn:

De trainer/adviseur

Een trainer met het specialisme teamontwikkeling wordt ingeschakeld bij een startende OR, waarbij het team nog zoekt naar een werkwijze en hoe de verschillende rollen in te vullen. Maar ook als het team als langer samen is en blijkt dat het niet goed genoeg loopt. Of als er der loop der tijd onderlinge irritaties ontstaan. 

De trainer onderzoekt in welke fase van ontwikkeling het team zich bevindt. Vervolgens kijkt de trainer waar de behoeftes van het team liggen en wat er nodig is voor verbetering. Daarvoor kan een trainer verschillende tools en methodes inzetten, passend bij de ondernemingsraad. 

Andere OR specialisaties